Algemene Ledenvergadering MOV is geannuleerd

Volgens de statuten legt het bestuur in medio april / mei verantwoording aan haar leden af over het afgelopen verenigingsjaar. Vanwege de Corona maatregelen zal het bestuur in de komende weken overleggen wat de beste manier zal zijn om de leden te informeren over het verenigingsjaar 2019.

Facebook